مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی روزبه- نرم افزار ادوبی کانکت
نحوه تنظیم کیبورد فارسی نحوه تنظیم کیبورد فارسی برای تایپ صحیح فارسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/2 | 
برای تنظیم کیبورد فارسی به این مطلب توجه کنید:
برای تایپ فارسی در برنامه adobe connect دو راه وجود دارد:
راه حل موقت:

بجای تایپ "ی" می‌تونید از کلید های ترکیبی shift+x استفاده کنید!

راه حل دائم:

برای این راه مسیر نصب کیبورد فارسی را مطابق مراحل فایل زیر انجام بدید!

برای دریافت فایل آموزش کلیک کنید.

برای دریافت کیبورد فارسی مناسب کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی روزبه:
http://markazroozbeh.ir/find.php?item=1.134.586.fa
برگشت به اصل مطلب