مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی روزبه- تقویم
تقویم

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/24 | 
بهمن ۱۳۹۹
جمعه
پنج شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
دوشنبه
یکشنبه
شنبه
   
۸ بهمن
کارگاه درمان اختلالات کودکان به کمک رفتار درمانی
 
       
۱۷ بهمن
کلاس گروهی ویژه کودکان بازی هایی برای کنترل هیجانات سنین ۷ - ۱۰ سال
 
     
۱۳ بهمن
کارگاه خودشناسی با تاکید بیشتر بر تحلیل رفتار متقابل
   
۲۴ بهمن ۲۳ بهمن ۲۲ بهمن ۲۱ بهمن ۲۰ بهمن ۱۹ بهمن ۱۸ بهمن
           
۲۵ بهمن
کارگاه آموزش مقابله با اضطراب کودکان
 
اسفند ۱۳۹۹
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
 
۳ اسفند
کارگاه درمان مهرطلبی 
۱۱ اسفند
کارگاه آموزش بازیهای کودکان یک تا پنج ساله 
 
   
فروردین ۱۴۰۰
جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
       
۲۳ فروردین
کارگاه اختلالات یادگیری پیشرفته
 
   
اردیبهشت ۱۴۰۰
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
       
 ۲ اردیبهشت
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی روزبه:
http://markazroozbeh.ir/find.php?item=1.128.594.fa
برگشت به اصل مطلب