مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی روزبه- زوج و خانواده
سه پرسش کاربردی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/27 | 
لطفا قلم و کاغذ بردارید و با حوصله و تفکر و تعمق، پاسخ پرسش های زیر را بنویسید.
پرسش اول:
تصور کنید که شما متوجه می شوید، همسرتان یک هفته دیگر، فوت خواهد کرد، در این فرصت کوتاه، شما چه رفتاری خواهید داشت؟ و چه کار می کنید؟
پرسش دوم:
تصور کنید، شما متوجه می شوید که خودتان، فقط، یک هفته دیگر زنده هستید، در این شرایط، در رابطه با همسرتان، چه کارهایی انجام خواهید داد؟
پرسش سوم:
تصور کنید شما متوجه می شوید، فقط یک هفته دیگر، زنده هستید، در این شرایط، در رابطه با اعضای دیگر خانواده، دوستان و افراد مهم زندگی تان، چه کارهایی انجام خواهید داد؟ 
اسم افراد مهم زندگی تان را تک تک بنویسید و جلوی هر اسم، آن چه مد نظرتان می باشد، بنویسید.
سپس این دست نوشته را نگه دارید و ماهی یکی دو مرتبه، جهت یادآوری به آن نگاهی بیندازید.
این تکنیک، برای صاحبدلانی که عمل گرا و اهل تفکر می باشند، بسیار مفید و کاربردی است و نوعی تلنگر، برای به خود آمدن، محسوب می شود، و در روند پربارتر شدن و بازسازی روابط انسانی، نتایج خوبی به بار خواهد آورد.
این تکنیک را امتحان کنید. 
همیشه فرض کنید فرصت کمی دارید، و آن چه را که دوست دارید انجام دهید به آینده موکول نکنید و در لحظه حال اقدام کنید. 

نسرین ابراهیم زاده
زوج درمانگر و مشاور پیش از ازدواج
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی روزبه:
http://markazroozbeh.ir/find.php?item=1.115.620.fa
برگشت به اصل مطلب