مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی روزبه- کودک
از کودکمان روشن و دقیق درخواست کنیم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/20 | 
والدینی که درخواست های کلی و مبهم از فرزندشان دارند ، اغلب دچار مشکل می شوند ، به عنوان مثال : "باید وضعیت درس هایت خوب شود" یا " با خواهرت خوش رفتار باش " ، منظور از "وضعیت درسی خوب" و" خوش رفتاری" چیست ؟؟ 
این واژه ها برای هر فردی معنای و تعبیر متفاوتی دارد ممکن است از نظر فرزند شما نمره ۱۴  نمره خوبی باشد یا اینکه خوش رفتاری با خواهر یعنی اینکه در روز مثلا ۵ بار او را کتک بزند نه بیشتر . بنابراین بهتر است هنگامی که خواسته ای از فرزندمان داریم کاملا روشن و شفاف و دقیق بیان کنیم در غیر این صورت فرزندمان احساس میکند ما در برابر اون بی انصاف بوده ایم.

سمیه عفتی
درمانگر کودک و بزرگسال، زوج و پیش از ازدواج
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی روزبه:
http://markazroozbeh.ir/find.php?item=1.114.618.fa
برگشت به اصل مطلب