مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی روزبه- کودک
وقتی یکی از والدین آسیب زاست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/24 | 
موضوع لزوم هماهنگی والدین در فرزندپروری ارزشی ست که گاهی تبدیل به آسیب می شود
من بارها در جلسات آموزش والدین مشاهده کردم که مواقعی هست که  یکی از والدین به طور جدی آسیب زا،پرخاشگر،طرد کننده ،تحقیرکننده و آزارگر است 
و والد دیگر با تصور غلط لزوم حفظ حرمت والد بیمار، آسیب نزدن به رابطه ی کودک و والد بیمار ،یا در امان نگه داشتن کودک از ازار والد آسیب زا و یا جلوگیری از بحران
هربار که کودک از والد سمی آزار میبیند
دلایلی را در توجیه رفتار غلط همسرش برای کودک مطرح می کند که به این نتیجه ختم می شود که این شرایط عادی ست،کودک باید این شرایط را بپذیرد و حق ناراحتی،اعتراض یا بی ادبی را ندارد چون در این صورت با سرزنش والد سالم تر خودش مواجه میشود و از این بدتر آنکه کودک را وادار به تلاش بی ثمر در جلب توجه و محبت والد بیمار می کند 
خودش هم غالبا برای تحمل و آرام‌نگه داشتن شرایط تلاش می کند و الگویی از عدم مراقبت از خود و  مقابله نکردن با آزارگری را به کودک ارائه می کند
قرار دادن کودک در این شرایط بصورت مزمن باعث می شود که کودک تحمل آزار پیدا کند و چنین تعاملاتی را در روابط عاطفی پذیرفته بداند 
و در زندگی بزرگسالی دائما خودش را با تکیه به تجارب قبلی، در بستر روابط ناسالم که باعث آزارش هستند قرار بدهد و برای رهایط خودش اقدامی نکند
شما بعنوان والد مسئول دفاع از امنیت روانی و جسمانی فرزندان هستید 
حتی اگر این دفاع گاهی در برابر نزدیک ترین افراد مهم در زندگی کودک باشد
مواجه شدن با افرادی که سلامت روان ندارند یکی از موقعیت های احتمالی در زندگی هر فردی ست و شیوه ی واکنش به آن مثل هر موضوع دیگری در فضای خانه آموخته می شود
شما بعنوان والدین مسئول آشنا کردن فرزندان با اختلالات روانشناختی و آموزش شیوه های خودمراقبتی در مواجهه با آنها هستید

مهرنوش مهدیزاده
مشاور روابط عاطفی، فرزندپروری کودک و نوجوان
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی روزبه:
http://markazroozbeh.ir/find.php?item=1.114.470.fa
برگشت به اصل مطلب