مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی روزبه- کودک
کودکان همه چیز را به خاطر میسپارند

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/17 | 
کودکان وقایعی را که با صداهای خوشایند، شاد، مهیج و چهره های خندان ببینند یا بشنوند بیشتر از سایر وقایع به حافظه می سپارند.
 پس سعی کنید در هنگام آموزش به کودکتان، چهره ای خندان داشته باشید و با هیجان و پرانرژی با او صحبت کنید.

دکتر علیرضا تبریزی
روانشناس کودک و نوجوان
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی روزبه:
http://markazroozbeh.ir/find.php?item=1.114.444.fa
برگشت به اصل مطلب