شبکه های اجتماعی: اینستاگرام تلگرام

بایگانی بخش ثبت نام کارگاه حضوری کودکان

img_yw_news
شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۲ -

ثبت نام کارگاه حضوری کودکان

برای تکمیل فرم ثبت نام هر کارگاه هیچ نیازی به نام کاربری و رمز نیست. برای ثبت نام هر کارگاه روی آن کلیک کنید   کارگاه حضوری اعتماد به نفس پایه پیش و اول دبستان کارگاه حضوری دوست یابی پایه پیش و اول دبستان کارگاه حضوری ریتم و حرکت پایه پیش و اول دبستان کارگاه حضوری مدیریت خشم پایه پیش و اول دبستان کارگاه حضوری مدیریت اضطراب پایه پیش و اول دبستان کارگاه حضوری من توانمندم پایه پیش و اول دبستان کارگاه حضوری هوش حرکتی پایه پیش و اول دبستان کارگاه حضوری مدیریت اضطراب پایه دوم و سوم دبستان کارگاه حضوری من توانمندم پایه دوم و سوم دبستان کارگاه حضوری ریتم و حرکت پایه دوم و سوم دبستان کارگاه حضوری مدیریت خشم پایه دوم وسوم دبستان کارگاه حضوری اعتماد به نفس پایه دوم و سوم دبستان کارگاه حضوری دوست یابی پایه دوم و سوم دبستان کارگاه حضوری ریتم و حرکت ویژه ۴ ساله همراه مادر