شبکه های اجتماعی: اینستاگرام تلگرام

احساس عدم پذیرش توسط والدین

 | تاریخ ارسال: 1398/11/2 | 
کودکی که از سوی والدین به عنوان آنچه هست، پذیدفته نشده و احساس میکند وجودش باری بر دوش آنهاست؛ به طور معمول از روی ترس به مادر یا پدرش می چسبد و خجالتی، ترسو، نامطمئن و فاقد اعتماد به نفس است. او متحمل احساس عمیقی است مبنی بر اینکه نمی تواند هیچ کاری را درست انجام دهد و باید خود را تغییر دهد تا والدینش را خوشحال کند‌. در ادامه این کودک رفتاری را پیدا می کند که والدین را راضی کند، اما این شیوه با ماهیت خودش نمی خواند که وینیکات آن را "خویشتن کاذب" و جیکبز "شخصیتِ انگاری" می نامد. او در عوضِ مطمئن بودن و اعتماد داشتن به خود، احساس تهی بودن می کند. نمی تواند رابطه ای را با خود تثبیت کند و به لحاظ جسمانی دست و پاچلفتی و متمایل به وارد کردن آسیب به خود است. مهم ترین شاخص بازداری عاطفی، ناتوانی کودک برای بازی و شادمانی است.

دکتر علیرضا تبریزی
روانشناس کودک و نوجوان