شبکه های اجتماعی: اینستاگرام تلگرام

کشف،تجربه و لذت

 | تاریخ ارسال: 1398/11/5 | 
وقتی برای کودک اسباب بازی میخرید سریع به او یاد ندهید چطور بازی کند، اجازه دهید خودش کشف کند
اگرهم روش اصلی رو پیدا نکرد مهم نیست،. مهم اینست که کودک کشف و تجربه کند و لذت ببرد. 

سمانه شهرابی 
روانشناس